Domov > Správy > Správy z priemyslu

Rozsah použitia a štruktúrne charakteristiky jednosmerného izolačného spínača.

2023-05-04

Pôsobnosť

Odpojovač jednosmerného prúdu je vhodný na izolačnú ochranu vo vedení s pracovným napätím do 1000VDC a menovitým prúdom do 100A, realizujúc rozdelenie záťaže.Odpojte a efektívne izolujte. Používa sa hlavne vo fotovoltaickej oblasti.


Izolačný spínač DC sa používa hlavne pre vnútorné zariadenia s AC 50/60 Hz, menovitým napätím 1500 V, maximálnym napätím 1000 V a menovitým prúdom 200A a 400A. Okrem spínaného napájacieho zdroja je možné jednosmerné oddeľovacie spínače použiť aj pre občasné zapínanie a vypínanie obvodov.

Štrukturálne charakteristiky
TX7H DC izolačný spínač:

Hlavný obvodový pól izolačného spínača TX7H DC je tri, prevádzkový režim je manuálny, dizajn spínača plne absorbuje domácu a zahraničnú pokročilú technológiu a v kombinácii so skutočnou situáciou a technologickou úrovňou našej krajiny má veľmi dobrý účinok, má vlastnosti primeranej konštrukčnej štruktúry, krásneho vzhľadu a spoľahlivej práce.